گالری بیماران

در کلینیک فوق تخصصی بیماری‌های عروقی هر روزه تعدادی بیمار تحت درمان قرار می‌گیرند. در زیر تعدادی از موارد را مشاهده می‌کنید.

2023-03-07 23_22_41-before-after-periorbital31-left.jpg (600×400) and 5 more pages - Personal - Micr2023-03-07 23_22_53-before-after-periorbital31-left.jpg (600×400) and 5 more pages - Personal - Micr

مشخصات بیمار

بیمار خانم 35 ساله

نوع بیماری

سیاهرگ اطراف چشم مایل به آبی در زیر و اطراف چشم قابل مشاهده است.

روش درمان

اسکلروتراپی

نتیجه درمان

وریدها کاملا درمان شده و بیمار از نتیجه رضایت کامل دارد

2023-03-07 23_18_50-before-after-periorbital42-left.jpg (600×400) and 5 more pages - Personal - Micr2023-03-07 23_19_06-before-after-periorbital42-left.jpg (600×400) and 5 more pages - Personal - Micr

مشخصات بیمار

بیمار خانم 32 ساله

نوع بیماری

وریدهای اطراف چشم (ورید زیر چشم) برای سالیان متمادی باعث ایجاد ناراحتی به خصوص در هوای گرم می شود.

روش درمان

اسکلروتراپی

نتیجه درمان

وریدها کاملا درمان شده و بیمار از نتیجه رضایت کامل دارد

2023-03-07 23_10_55-before-after-54.jpg (600×400) and 5 more pages - Personal - Microsoft​ Edge2023-03-07 23_11_14-before-after-54.jpg (600×400) and 5 more pages - Personal - Microsoft​ Edge

مشخصات بیمار

بیمار خانم 66 ساله

نوع بیماری

واریس عنکبوتی، در کلینیک دیگری بدون بررسی کافی اسکلوروتراپی شده اما وریدهای اصلی و تغذیه کننده این عروق حذف نشده، بنابراین مجددا بروز کرده است.

روش درمان

یک سونوگرافی دوبلکس ورید صافن بزرگ زیرین را نشان داد که وریدهای سطحی را تغذیه می کند. ورید صافن بزرگ با استفاده از لیزر Endovenous Ablation و وریدهای سطحی با اسکلروتراپی تحت هدایت اولتراسوند و دید مستقیم درمان شدند.

نتیجه درمان

نتایج در 13 ماهگی نشان می دهد که وریدهای سطحی و صافن به طور دائم درمان شده اند. بیمار از نتایج خود بسیار راضی بود.

2023-02-17 20_07_40-before-after-56.jpg (600×400) and 5 more pages - Personal - Microsoft​ Edge2023-02-17 20_07_51-before-after-56.jpg (600×400) and 5 more pages - Personal - Microsoft​ Edge

مشخصات بیمار

بیمار خانم 42 ساله

نوع بیماری

وریدهای واریسی قابل مشاهده قسمت تحتانی ساق پا و افزایش سنگینی و ناراحتی در این ناحیه، تورم در طول پروازهای طولانی مدت و پس از روزهای طولانی ایستادن در محل کار.

روش درمان

ابلیشن با لیزر درون وریدی و فلبکتومی متحرک

نتیجه درمان

علائم کاملا برطرف شده است و از نتایج نهایی بسیار خوشحال هستند.

2023-02-17 20_02_44-beforeafter-46.jpg (600×400) and 5 more pages - Personal - Microsoft​ Edge2023-02-17 20_02_56-beforeafter-46.jpg (600×400) and 5 more pages - Personal - Microsoft​ Edge

مشخصات بیمار

بیمار خانم 67 ساله

نوع بیماری

وریدهای واریسی ساق پای راست، و علائم سنگینی و تورم.

روش درمان

اسکلروتراپی هدایت شده با اولتراسوند و فلبکتومی سرپایی

نتیجه درمان

24 ماه پس از درمان علائم او برطرف شده است.

2023-02-17 20_00_04-beforeafter-47-left-inner.jpg (600×400) and 7 more pages - Personal - Microsoft​2023-02-17 20_00_17-beforeafter-47-left-inner.jpg (600×400) and 7 more pages - Personal - Microsoft​

مشخصات بیمار

بیمار خانم 40 ساله

نوع بیماری

واریس بعد از بارداری

روش درمان

ابلیشن با لیزر درون وریدی، فلبکتومی سرپایی و اسکلروتراپی فوم هدایت شده با اولتراسوند

نتیجه درمان

در 14 ماه پس از درمان، طبق اسکن ها هیچ رگ باقیمانده یا عود کننده ای وجود ندارد.